Gubite previše vremena na zagubljene dokumente?

Arhiva Vam je prevelika i loše organizovana?

Trošite previše papira i tonera?

I vi imate iste probleme?

Imamo rješenje za vas!

Document Management System je rješenje koje Vam pomaže u planiranju, organizovanju, upravljanju i praćenju dokumentacije i informacija uz uštedu vremena, prostora, kancelarijskog materijala a samim tim i novca.

Organizacione strukture

Kome je DMS namijenjen?

Obrazovanje

Veliki broj učeničkih i studentskih dokumenata mogu se efikasno obraditi i sačuvati

Javna preduzeća

Sigurnost dokumentacije i informacija je ključni proces u javnim preduzećima i stvara uštede u budžetu

Zdravstvo

Dokumenti i informacije o pacijentima moraju biti tačne, sigurne i dostupne u svakom trenutku

Proizvodnja i distribucija

Sam proces organizovanja pripreme proizvodnje zavisi od ispravne i pravovremeno uradjene dokumentacije, u svakoj distribuciji je veliki broj dokumenata o ispravno izvršenoj isporuci ili narudžbi

Prodaja / Retail

Narudžbe, fakture, potpisani dokumenti, deklaracije, atesti, garancije, izvještaji su važni dokumenti koji moraju biti organizovani, sigurni i dostupni u što kraćem roku

Finansije i računovodstvo

Dokumentacija koja se zakonski mora čuvati zauzima mnogo prostora u papirnom obliku, ako je dobro organizovana i u elektronskom obliku, umnogome olakšava posao

Pravnici / Advokati / Notari

Ispravni i integralni dokumenti su od velikog značaja za Vaše korisnike

Uslužne djelatnosti

Veliki broj korisnika će biti mnogo zadovoljniji ako imate raniju dokumentaciju o izvršenim uslugama

Ušteda

DMS Vam daje vrijeme i novac

Uredski zaposlenici dnevno u prosjeku provedu više od dva sata u traženju dokumentacije. Na godišnjem nivou to su gotovo 63 radna dana.

Svaki izgubljeni dokument organizaciju prosječno košta između 500 i 750 KM.

Na pretraživanju elektronske dokumentacije provede se 7,5% ukupnog radnog vremena

Preko 50% poslovnog otpada čini papir.

Vrijeme je da počnete štediti vaše resurse!

Izdvojene mogućnosti

Sa implementacijom DMS dobijate

Upravljanje dokumentima

Procesni tok dokumentacije unutar tima i izmedju timova, smanjenje potrošnje papira i tonera, uredjaja za kopiranje

Dostupnost svih dokumenata prema definisanim pravima pristupa

Dostupnost na par klikova, bez traženja po fizičkoj arhivi, kontrolisana pravima pristupa korisnika i administratora

Upravljanje fizičkom arhivom

Veza elektronske i fizičke arhive, smanjenje fizičke arhive za 30%

Arhiviranje dokumenata

Sigurnost i integritet dokumenata

Upravljanje poslovnim procesima

Bolja saradnja medju kolegama i timovima, praćenje toka rada i lokacije dokumenta

Upravljanje životnim ciklusom dokumenata

Izlučivanje dokumenata iz arhive

Integracija sa drugim sistemima i aplikacijama

ERP, SAP, MS Office, skenirani dokumenti i slike, mailovi...

Sigurno i skalabino rješenje

Zaštićena centralna baza, rješenje prilagodljivo rastu organizacije

Želite više informacija? Kontaktirati ćemo vas!

Ostavite vaše kontakt podatke
ili nas pozovite na broj
080 02 04 05